Convocan a manifestación contra reducción de recursos a universidades

Convocan a manifestación contra reducción de recursos a universidades